close
تبلیغات در اینترنت
نمونه سئوال آزمون درس ملی ویژه مدیران
loading...

بیشتر بدانیم

جهت دریافت سئوالات به ادامه مطلب بروید 1-كسب مهارت هاي عملي براي زندگي كارآمد و بهره ور جزو كدام يك از حوزه هاي تربيت و يادگيري محسوب مي شود؟كار وفن آوري سلامت و تربيت بدنيفني و حرفه ايفرهنگ و هنر  2-از نظر مباني جامعه شناختي برنامه درسي ملي كدام گزينه از جمله اهداف برنامه هاي درسي مي باشد؟تربيت افرادي جامعه پذير و اصلاح هنجارهاي نامطلوب در جامعهتربيت افرادي با سواد و متخصصتربيت افرادي جامعه پذير و متعهدتربيت افرادي متخصص و متعهد  3-كدام يك ازگزينه هاي زير ريشه در قوه تعقل…

نتایج زنده فوتبال جهان

نمونه سئوال آزمون درس ملی ویژه مدیران

رضا ولی پور بازدید : 1241 چهارشنبه 25 فروردين 1395 نظرات ()

جهت دریافت سئوالات به ادامه مطلب بروید


1-كسب مهارت هاي عملي براي زندگي كارآمد و بهره ور جزو كدام يك از حوزه هاي تربيت و يادگيري محسوب مي شود؟


كار وفن آوري 

سلامت و تربيت بدني

فني و حرفه اي

فرهنگ و هنر

  

2-از نظر مباني جامعه شناختي برنامه درسي ملي كدام گزينه از جمله اهداف برنامه هاي درسي مي باشد؟

تربيت افرادي جامعه پذير و اصلاح هنجارهاي نامطلوب در جامعه

تربيت افرادي با سواد و متخصص

تربيت افرادي جامعه پذير و متعهد

تربيت افرادي متخصص و متعهد

  

3-كدام يك ازگزينه هاي زير ريشه در قوه تعقل انساني و نقش موثر در درك قانونمندي طبيعت دارد؟

علوم اجتماعي

جغرافيا

علوم تجربي

رياضيات

4-عبارت زیر نشانگر كدام يك از اصول ناظر برنامه هاي درسي و تربيتي مي باشد؟ 
  

تمامي اجزا و عناصر برنامه هاي درسي و تربيتي بايد مبتني بر مبناي توحيدي و اصول و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) باشد»

دين محوري

تقويت هويت ملي

جامعيت

اعتبار نقش مرجعيت معلم

  

5-پس از خانواده كدام نهاد زمينه ساز كسب نخستين تجربه اجتماعي مي باشد؟

اجتماع

همسالان

دوستان 

مدرسه

  

6-تدبر در نظام خلقت و شگفتي هاي آن» جزو كدام يك از عناصر پنجگانه محسوب مي شود؟

ايمان

تعقل

علم

عمل

7-رويكرد آموزش زبان هاي خارجي چگونه رويكردي است؟

رويكرد ارتباطي فعال

رويكرد اجتماعي فعال  

رويكرد ارتباطي خود باورانه

رويكرد ارتباطي فعال و خود باورانه 
  

8-كدام گزينه جزو ارزش هاي مرتبط با خودنمي باشد؟

كسب روزي حلال

مشورت و بهره گيري از تجارب بزرگتران

حفظ عزت نفس و كرامت انساني

پرهيز از اسراف و زياده خواهي

  

9-ايمني و پيشگيري از آسيب هاي فردي و جمعي در ابعاد و شرايط مختلف مربوط به كدام حوزه از تربيت و يادگيري مي شود؟

فرهنگي هنري

قرآن و عربي

حكمت و معارف اسلامي

سلامت و تربيت بدني

  

10-خداوند مبدا وغايت هستي است» مربوط به كدام يك از مباني برنامه درسي ملي مي باشد؟

مباني هستي شناختي

مباني انسان شناختي

مباني معرفت شناختي 
مباني ارزش  شناختي 
  

11-عناوين حوزه هاي تربيت و يادگيري شامل كدام گزينه است؟

حكمت و معارف اسلامي

قرآن و عربي

فرهنگ هنر

همه موارد

12-كدام گزينه جزو مباني روان شناختي برنامه درسي ملي مي باشد؟

مربي جايگاه محوري در تحقق اهداف تربيتي دارد

متربيان در جريان رشد؛ نيازمند راهنمايي و مشاوره اند

تهذيب نفس و تقوا موجب افزايش ظرفيت روحي انسان مي شود

برخورداري از حيا و عفت و آراستگي ظاهري و پوشيدن لباس مناسب

  

13-در ساختار نظام آموزش و پرورش ايران؛ دوره پيش دبستانی كدام گروه سني را تحت پوشش قرار مي دهد؟گروه سني 5 و 6 سال

گروه سني 4 و5 سال

گروه سني 6 سال تمام

گروه سني 5 سال تمام

  

14-شايستگي هاي محوري غيرفني دنياي كار» جزو قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

كار وفن آوري

علوم تجربي

كارودانش

مهارت هاي زندگي

  

15-در الگوي هدف گذاري برنامه درسي ملي چهار عرصه ارتباط دانش آموز كدام است؟

ارتباط دانش آموز با خود ـ خدا ـ خلق ـ اخلاق

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خدا ـ خلق ـ خلقت

ارتباط دانش آموز با خدا ـ علم ـ عمل ـ اخلاق

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خلق ـ علم ـ عمل

  

16-عبارت: «آفرينش انسان هدفمند و در هماهنگي كامل با غايت هستي است» مربوط به كدام گزينه مي باشد؟ مباني هستي شناختي

مباني ارزش شناختي

مباني انسان شناختي

مباني معرفت  شناختي

  

17-قلمرو حوزه يادگيري علوم تجربي شامل كدام گزينه مي باشد؟

مطالعه فرآيندهاي حياتي و موجودات

مطالعه زمين و پيرامون آن

مطالعه تغييرات ماده و انرژي

همه موارد

18-در دوره متوسطه دوم در حوزه تربيت و يادگيري زبان هاي خارجي، دانش آموزان چه توانايي هايي بايد داشته باشند؟

بتوانند متن هايي در حد متوسط را بخوانند

 بتوانند مفاهيم متن هايي در حد متوسط را درك كنند

بتوانند متن هايي در حد متوسط را بخوانند و مفاهيم آن ها را دريابند

بتوانند متن هايي در حد متوسط را به زبان خارجي نوشته و باهم گفتگو كنند

  

19-برگزاري اردوهاي علمي؛ فرهنگي و زيارتي مقدمات آموزش بهتر كدام يك از حوزه هاي تربيت و يادگيري را فراهم مي آورد؟

آداب و مهارت هاي زندگي و بنيان خانواده

علوم تجربي

مطالعات اجتماعي

جغرافي

  

20-علاوه بر ساعات موظف آموزش در تمامي پايه ها؛ چند ساعت به فعاليت هاي خارج از كلاس اختصاص مي يابد؟

90  ساعت

50 ساعت

70 ساعت

80 ساعت

  

-1ساماندهی محتوا و آموزش حوزه کار وفن آوری در پایه های اول تا سوم دوره ابتدایی چگونه خواهد بود؟

در قالب پروژه و بر اساس نیازها

در قالب پروژه و براساس استعدادها و علایق

مهارت های مربوط به کار به صورت تلفیقی با سایر حوزه های یادگیری ارائه می شود

در پایه های اول تا سوم ابتدایی کار و فن آوری چندان فعال نیست

2- علاوه بر ساعات موظف آموزش در تمامی پایه ها؛ چند ساعت به فعالیت های خارج از کلاس اختصاص می یابد؟

90  ساعت

50 ساعت

70 ساعت

80 ساعت

3- کدام گزینه جزو اصول حاکم برانتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری نمی باشد –؟

امکان درک و تفسیر پدیده ها و وقایع را فراهم می سازد

انگیزه  دانش آموزان را از طریق کاوشگری تقویت می کند

فرصت لازم را برای پیوند نظر و عمل فراهم می کند

به صورت منعطف و مستمر اهداف را منعکس می کند

4- سند تحول بنیادین آموزش وپرورش توسط کدام شورا و در چه تاریخی مصوب شده است؟

شورای عالی آموزش وپرورش –آذرماه 1390

شورای عالی انقلاب فرهنگی  –آذرماه 1390

شورای عالی آموزش وپرورش –آذرماه 1391

شورای عالی انقلاب فرهنگی  –آذرماه1391 

5-در الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی چهار عرصه ارتباط دانش آموز کدام است؟

ارتباط دانش آموز با خود ـ خدا ـ خلق ـ اخلاق

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خدا ـ خلق ـ خلقت

ارتباط دانش آموز با خدا ـ علم ـ عمل ـ اخلاق

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خلق ـ علم ـ عمل

6- کدام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟

آفرینش انسان؛ هدفمند و در هماهنگی کامل  با غایت هستی است

جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی و حرکت مداوم است

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

انسان دارای نیازهای گسترده و متنوعی است

7-آموزش مهارت های پدافند غیرعامل و آمادگی دفاعی مربوط به قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

مهارت های زندگی

کار و فن آوری

مطالعات اجتماعی

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده

8-اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظلات ومشکلات مسلمانان» مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

ارزش های مربوط به جامعه وکشور

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

ارزش های مربوط به خلقت

ارزش های مربوط به امت اسلامی

9- عبارت زیر نشانگر کدام اصل از اصول ناظر برنامه های درسی و تربیتی می باشد؟:

برنامه های درسی و تربیتی باید به نیازهای گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلی - منطقه ای؛ ملی و جهانی در کلیه ساحت های تعلیم و تربیت تاکید کند.

تقویت هویت ملی

جامعیت

یادگیری مادام العمر

تعادل

10- رعایت تقوای الهی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی مربوط به کدام گزینه است؟

ایمان

اخلاق

علم

تعقل

11- رویکرد آموزش زبان های خارجی چگونه رویکردی است؟

رویکرد ارتباطی فعال

رویکرد اجتماعی فعال           

رویکرد ارتباطی خود باورانه

رویکرد ارتباطی فعال و خود باورانه

12-کدام گزینه مربوط به مبانی معرفت شناختی برنامه درسی ملی نمی باشد؟

علم به مثابه کشف فعل خدا؛ دینی است

تحصیل معرفت محدویت زمانی ندارد

همه انسان ها از حقوق ذاتی برابر برخوردارند

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

13- از نظر مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی، موانع اصلی حرکت متعالی انسان کدام یک از موارد هستند؟

نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ جاه طلبی

جاه طلبی ـ شیطان ـ دنیا طلبی

نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ شیطان

شیطان ـ نفس اماره ـ مقام طلبی

14- کدام گزینه حاصل تلاش انسان برای درک واقعیت های هستی و کشف فعل خداوند است؟

ریاضیات

علوم تجربی

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

حکمت و معارف اسلامی

15- یادگیری حاصل تعامل خلاق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.

یادگیرنده –یاددهنده

معلم –دانش آموز

یادگیرنده –محیط های متنوع یادگیری

یاد دهنده –محیط های متنوع یادگیری

16- در میان عناصر پنجگانه الگوی هدف گذاری؛ کدام عنصر جنبه محوری دارد؟

تعقل

ایمان

علم

عمل

17-چرا متربی در جریان تربیت؛ نیازمند مدیریتی فعال است؟

زیرا انسان طبیعتی غیر فعال دارد

زیرا انسان طبیعتی فعال دارد

زیرا متربی در مقام یک انسان می باشد

انسان ذاتا نیاز به مدیریت دارد

18-کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی می باشد؟

مربی جایگاه محوری در تحقق اهداف تربیتی دارد

متربیان در جریان رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره اند

تهذیب نفس و تقوا موجب افزایش ظرفیت روحی انسان می شود

برخورداری از حیا و عفت و آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب

19-آموزش کدام مهارت شایستگی های لازم برای خود مدیریتی دانش آموزان در اداره امور روزمره زندگی را فراهم می کند؟

آداب اجتماعی

آداب و مهارت های زندگی

کارو فن آوری

اخلاق و تربیت اسلامی

20-در رویکردگرایی توحیدی، دانش آموز:

امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است

فطرت الهی در وجود او نهفته است

از اراده و انگیزه برخوردار است

همه موارد 
  

1-كدام گزينه جزو اصول حاكم برانتخاب راهبردهاي ياددهي –يادگيري نمي باشد؟

امكان درك و تفسير پديده ها و وقايع را فراهم مي سازد

انگيزه  دانش آموزان را از طريق كاوشگري تقويت مي كند

فرصت لازم را براي پيوند نظر و عمل فراهم مي كند

به صورت منعطف و مستمر اهداف را منعكس مي كند

  

2-احساس خرسندي و رضايت از هويت اسلامي خود و علاقه و تلاش براي حفظ آن» جزو قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

قرآن و عربي

حكمت و معارف اسلامي

فرهنگ و هنر

سلامت و تربيت بدني

  

3-چرا متربي در جريان تربيت؛ نيازمند مديريتي فعال است؟

زيرا انسان طبيعتي غير فعال دارد

زيرا انسان طبيعتي فعال دارد

زيرا متربي در مقام يك انسان مي باشد

انسان ذاتا نياز به مديريت دارد

  

4-آموزش آداب معاشرت و آداب معيشت و مديريت زمان در قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

فرهنگ و هنر

آداب و مهارت هاي زندگي و بنيان خانواده

كار و فن آوري

تربيت بدني و سلامت

  

5-كدام گزينه جزو مباني هستي شناختي برنامه درسي ملي است؟

آفرينش انسان؛ هدفمند و در هماهنگي كامل  با غايت هستي است

جهان طبيعت در حال شدن و دگرگوني و حركت مداوم است

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

انسان داراي نيازهاي گسترده و متنوعي است

  

6-نگاه به طبيعت به عنوان مخلوقات و امانت الهي و كتاب معرفت جزو كدام يك از ارزش هاي برنامه درسي ملي مي باشد؟

ارزش هاي مربوط به جامعه جهاني

ارزش هاي مربوط به خلقت

ارزش هاي مربوط به خلق

ارزش هاي مربوط به خدا

  

7-بررسي و تاييد راهنماي برنامه درسي حوزه هاي تربيت و يادگيري توسط كدام مرجع انجام مي گيرد؟

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

شوراي آموزش و پرورش

شوراي عالي آموزش و پرورش

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

  

8-در رويكرد و جهت گيري كلي برنامه هاي درسي ملي؛ محتوا بايد شامل چه مواردي باشد؟

مبتني بر ارزش هاي فرهنگي و تربيتي باشد

دربرگيرنده مفاهيم و مهارت هاي اساسي و ايده هاي كليدي باشد

برگرفته از يافته هاي علوم تجربي باشد

مورد الف و ب صحيح است

  

9-اسلام به دنبال ايجاد چگونه جامعه اي در زندگي بشريت است؟

پويا

مجاهد

مسئول و اثرگذار

همه موارد

  

10-كدام يك ازگزينه هاي زير ريشه در قوه تعقل انساني و نقش موثر در درك قانونمندي طبيعت دارد؟

علوم اجتماعي

جغرافيا

علوم تجربي

رياضيات

  

11-در مورد برنامه درسي ملي كدام گزينه صحيح است؟

سندي است كه نقشه كلان برنامه درسي مدارس را مشخص مي كند

سندي است كه نقشه كلان برنامه درسي و چارچوب نظام برنامه ريزي درسي كشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوري اسلامي ايران تعيين و تبين مي كند

سندي است كه براساس سند تحول بنيادين طراحي و تدوين شده است

سندي است كه براساس چشم انداز 20 ساله نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ايران طراحي و تدوين شده است

  

12-این عبارت: «انسان در شناخت هستي و درك موقعيت خود و ديگران در آن توانايي دارد» مربوط به كدام يك از مباني برنامه درسي ملي است؟

مباني انسان شناختي

مباني معرفت شناختي

مباني ارزش شناختي

مباني هستي شناختي

  

13-عبارت: «آفرينش انسان هدفمند و در هماهنگي كامل با غايت هستي است» مربوط به كدام گزينه مي باشد؟ مباني هستي شناختي

مباني ارزش شناختي

مباني انسان شناختي

مباني معرفت  شناختي

  

14-با بهره گيري از ظرفيت هاي نظام هستي؛ محيطي امن؛ منعطف؛ پويا؛ برانگيزاننده و غني را براي پاسخگويي به نيازها؛ علايق و ويژگي هاي دانش آموزان تدارك مي بيند» این عبارت مربوط به كدام گزينه است؟

مدير مدرسه

معلم (مربي)

محيط يادگيري

محتوا

  

15-كدام يك از حوزه هاي يادگيري به مطالعه كنش ها و تعاملات انساني مي پردازد؟

فرهنگ و هنر

كار و فن آوري

سلامت و تربيت بدني

علوم انساني و مطالعات اجتماعي

  

16-در رويكرد فطرت گرايي توحيدي كدام گزينه زمينه ساز رشد عقلاني؛ ايماني؛ علمي؛ عملي و اخلاقي دانش آموزان است؟

معلم   

محتوا

محيط يادگيري

مديرمدرسه

  

17-كدام گزينه مربوط به مباني معرفت شناختي برنامه درسي ملي نمي باشد؟

علم به مثابه كشف فعل خدا؛ ديني است

تحصيل معرفت محدويت زماني ندارد

همه انسان ها از حقوق ذاتي برابر برخوردارند

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

  

18-در ميان عناصر پنجگانه الگوي هدف گذاري؛ كدام عنصر جنبه محوري دارد؟

تعقل

ايمان

علم

عمل

  

19-اهتمام وسعي وكوشش در جهت حل معظلات ومشكلات مسلمانان» مربوط به كدام يك از گزينه هاي زير مي باشد؟

ارزش هاي مربوط به جامعه وكشور

ارزش هاي مربوط به جامعه جهاني

ارزش هاي مربوط به خلقت

ارزش هاي مربوط به امت اسلامي

  

20-در ساختار نظام آموزش و پرورش ايران؛ دوره پيش دبستانی كدام گروه سني را تحت پوشش قرار مي دهد؟گروه سني 5 و 6 سال

گروه سني 4 و5 سال

گروه سني 6 سال تمام

گروه سني 5 سال تمام

  
1-توانايي خواندن صحيح و روان قرآن كريم مربوط به قلمرو كدام يك از حوزه هاي تربيتي مي باشد؟ 

تربيت و يادگيري حكمت و معارف اسلامي

تربيت و يادگيري قرآن و عربي

تربيت و يادگيري اعتقادات اسلامي

گزينه الف و ج

  

2-ميانگين ساعت كاري در دوره متوسطه اول ...... ساعت و زمان هرجلسه ..... دقيقه مي باشد

30 ـ 50

35 ـ 50

32 ـ 45

33 ـ 45

3-كدام گزينه سبب شناخت پيشينه فرهنگي و توانايي هاي فردي و توسعه ظرفيت هاي وجودي و كسب بخشي از شايستگي هاي مورد نياز براي زندگي مي شود؟

تربيت فرهنگي و هنري

تربيت اجتماعي

تربيت ديني

تربيت خانوادگي

  

4-نگاه به طبيعت به عنوان مخلوقات و امانت الهي و كتاب معرفت جزو كدام يك از ارزش هاي برنامه درسي ملي مي باشد؟

ارزش هاي مربوط به جامعه جهاني

ارزش هاي مربوط به خلقت

ارزش هاي مربوط به خلق

ارزش هاي مربوط به خدا

  

5-انجام تمرينات سالم» جزو قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

كار و فن آوري

مهارت هاي زندگي

سلامت و تربيت بدني

زبان و ادبيات فارسي

  

6-مهمترين كاركرد حوزه تربيت و يادگيري فرهنگ و هنر كدام مورد است؟

دستيابي به سواد فرهنگي و هويت بخشي

ايجاد شوق ونشاط ودرك و بيان احساسات و معاني و ابراز وجود به زبان هنر

توانايي درك معاني عبارات ساده و پركار زبان فارسي

مورد الف و ب

  

7-تفكر خلاق و استدلال فضايي جزو قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

حكمت اسلامي

علوم تجربي

رياضيات

علوم انساني

  

8-كدام گزينه جزو مباني انسان شناختي برنامه درسي ملي محسوب نمي شود؟

انسان فطرتي الهي دارد

نظام آفرينش فعل و آيت خداوند است

حقيقت انسان روح است

سنت هاي الهي بر زندگي انسان حاكم است

  

9-زمان آموزش هر پايه تحصيلي در دوره ابتدايي چند ساعت است؟

935 ساعت

1295 ساعت

1480 ساعت

945 ساعت

  

10-مهمترين رسالت تعليم وتربيت اسلامي كدام گزينه  است؟

تعميق معرفت و ايمان متربيان به اعتقادات اسلامي

تعميق معرفت متربيان به اخلاق و احكام الهي

تعميق معرفت و ايمان به دين اسلام

همه موارد

  

11-فرآيند تربيت بايد به گونه اي باشد كه:

طي آن تفكر و تعقل پرورش يابد

طي آن تفكر و اخلاق  پرورش يابد

طي آن تفكر و تعقل و حكمت  پرورش يابد

طي آن تفكر و حكمت  پرورش يابد

  

12-در رويكرد فطرت گرايي توحيدي، دانش آموز:

امانت الهي و داراي كرامت ذاتي است

فطرت الهي در وجود او نهفته است

از اراده و انگيزه برخوردار است

همه موارد

  

13-كدام گزينه جزو ارزش هاي مرتبط با خودنمي باشد؟

كسب روزي حلال

مشورت و بهره گيري از تجارب بزرگتران

حفظ عزت نفس و كرامت انساني

پرهيز از اسراف و زياده خواهي

  

14-كدام گزينه كاركرد اصلي زبان را بيان مي كند؟

ابزاري براي ارتباط در مراودات اجتماعي

ابزاري براي بيان افكار وعقايد

ابزاري براي ايجاد زيبايي هنري كه همان ادبيات است

گزينه الف و ج

  

15-عناوين حوزه هاي تربيت و يادگيري شامل كدام گزينه است؟

حكمت و معارف اسلامي

قرآن و عربي

فرهنگ هنر

همه موارد

  

16=عبارت زیر نشانگر كدام اصل از اصول ناظر برنامه هاي درسي و تربيتي مي باشد؟:«برنامه هاي درسي و تربيتي بايد به نيازهاي گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلي - منطقه اي؛ ملي و جهاني در كليه ساحت هاي تعليم و تربيت تاكيد كند» 

تقويت هويت ملي

جامعيت

يادگيري مادام العمر

تعادل

17-احساس خرسندي و رضايت از هويت اسلامي خود و علاقه و تلاش براي حفظ آن» جزو قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

قرآن و عربي

حكمت و معارف اسلامي

فرهنگ و هنر

سلامت و تربيت بدني

  

18-در فرآيند يادهي –يادگيري رياضي دانش آموز چه چيزي را ياد مي گيرد؟

ياد مي گيرد كه چگونه مفاهيم جديد رخ مي دهد

ياد مي گيرد كه چگونه بايد مفاهيم جديد را نام گذاري كند

ياد مي گيرد كه چگونه مي توان با مفاهيم جديد كاركرد

همه موارد

  

19-ارزشيابي برنامه هاي درسي با نظارت .......... و توسط ......... انجام مي گيرد.

شوراي عالي آموزش و پرورش –شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي–  وزارت آموزش و پرورش

شوراي عالي آموزش و پرورش –وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش –سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

  

20-این عبارت: «انسان موجودي است كه استعدادهاي متنوع؛ قابل رشد و تعالي مداوم دارد» مربوط به كدام يك از مباني برنامه درسي ملي است؟

مباني هستي  شناختي

مباني انسان شناختي

مباني خود شناختي

مباني معرفت  شناختي

1-قلمرو حوزه يادگيري علوم تجربي شامل كدام گزينه مي باشد؟

مطالعه فرآيندهاي حياتي و موجودات

مطالعه زمين و پيرامون آن

مطالعه تغييرات ماده و انرژي

همه موارد

  

2-در ميان عناصر پنجگانه الگوي هدف گذاري؛ كدام عنصر جنبه محوري دارد؟

تعقل

ايمان

علم

عمل

  

3-درك موقعيت و فراموقعيت و عناصر آن در ابعاد مختلف (زمان و مكان) جزو قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

رياضيات

علوم انساني و مطالعات اجتماعي

جغرافي

علوم تجربي

  

4-ارزش هاي مربوط به جامعه و كشور شامل كدام گزينه مي باشد؟

توجه به آزادي مسئولانه و عدالت اجتماعي

رعايت توازن بين درآمد و هزينه و صبر در امور

عمل مبتني برايمان و تفكر

احترام به پيمان هاي معتبر جهاني

  

5-نظام آفرينش ...... و ........ خداوند است.

فعل –خلقت

خلقت –آيت

فعل –آيت

آيت –خلقت

  

6-برگزاري اردوهاي علمي؛ فرهنگي و زيارتي مقدمات آموزش بهتر كدام يك از حوزه هاي تربيت و يادگيري را فراهم مي آورد؟

آداب و مهارت هاي زندگي و بنيان خانواده

علوم تجربي

مطالعات اجتماعي

جغرافي

  

7-فرآيند تربيت بايد به گونه اي باشد كه:

طي آن تفكر و تعقل پرورش يابد

طي آن تفكر و اخلاق  پرورش يابد

طي آن تفكر و تعقل و حكمت  پرورش يابد

طي آن تفكر و حكمت  پرورش يابد

  

8-همسويي جامعه با برنامه درسي ملي چه نتيجه اي در بر دارد؟

موجبات توسعه و تعالي آموزش و پرورش مي گردد

موجبات توسعه و تعالي مدرسه مي گردد

موجبات توسعه و تعالي جامعه مي گردد

موجبات توسعه و تعالي دانش آموز مي گردد

  

9-احترام به اديان الهي و تقويت روابط انساني با پيروان آن ها» مربوط به كدام يك از ارزش ها مي باشد؟

ارزش هاي مربوط به جامعه وكشور

ارزش هاي مربوط به جامعه جهاني

ارزش هاي مربوط به امت اسلامي

ارزش هاي مربوط به خلقت

  

10-تفكر خلاق و استدلال فضايي جزو قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

حكمت اسلامي

علوم تجربي

رياضيات

علوم انساني

  

11-این عبارت: «انسان در شناخت هستي و درك موقعيت خود و ديگران در آن توانايي دارد» مربوط به كدام يك از مباني برنامه درسي ملي است؟

مباني انسان شناختي

مباني معرفت شناختي

مباني ارزش شناختي

مباني هستي شناختي

  

12-ارزشمند دانستن عالم؛ علم آموزي و يادگيري مادام العمر» مربوط به كدام گزينه است؟

ايمان

تعقل

علم

اخلاق

13-این عبارت: «انسان موجودي است كه استعدادهاي متنوع؛ قابل رشد و تعالي مداوم دارد» مربوط به كدام يك از مباني برنامه درسي ملي است؟

مباني هستي  شناختي

مباني انسان شناختي

مباني خود شناختي

مباني معرفت  شناخت

  

14-از نظر مباني جامعه شناختي برنامه درسي ملي كدام گزينه از جمله اهداف برنامه هاي درسي مي باشد؟

تربيت افرادي جامعه پذير و اصلاح هنجارهاي نامطلوب در جامعه

تربيت افرادي با سواد و متخصص

تربيت افرادي جامعه پذير و متعهد

تربيت افرادي متخصص و متعهد

  

15-خداوند مبدا وغايت هستي است» مربوط به كدام يك از مباني برنامه درسي ملي مي باشد؟

مباني هستي شناختي

مباني انسان شناختي

مباني معرفت شناختي

مباني ارزش  شناختي

  

16-در ساختار نظام آموزش و پرورش ايران؛ دوره پيش دبستانی كدام گروه سني را تحت پوشش قرار مي دهد؟گروه سني 5 و 6 سال

گروه سني 4 و5 سال

گروه سني 6 سال تمام

گروه سني 5 سال تمام

  

17-انجام تمرينات سالم» جزو قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

كار و فن آوري

مهارت هاي زندگي

سلامت و تربيت بدني

زبان و ادبيات فارسي

  

18-پس از خانواده كدام نهاد زمينه ساز كسب نخستين تجربه اجتماعي مي باشد؟

اجتماع

همسالان

دوستان

مدرسه

  

19-كدام گزينه در رابطه با تربيت صحيح است؟

نهاد تعليم و تربيت مهمترين بخش فرهنگ است

فرآيندي تحولي است كه در اثر تفكر؛ تعقل؛ شهود و تجربه بدست مي آيد

تربيت محصول رشد انسان است

رشد محصول تربيت است

  

20-آموزش تعامل مسولانه با جامعه و مسائل آن و نيز ارتقاي شايستگي هاي زندگي فردي و جمعي از كاركردهاي كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

علوم انساني و مطالعات اجتماعي

كار و فن آوري

سلامت و تربيت بدني

فرهنگ و هنر

  

1-ارزشمند دانستن عالم؛ علم آموزي و يادگيري مادام العمر» مربوط به كدام گزينه است؟

ايمان

تعقل

علم

اخلاق

  

2-نظام آفرينش ...... و ........ خداوند است.

فعل –خلقت

خلقت –آيت

فعل –آيت

آيت –خلقت

  

3-درك موقعيت و فراموقعيت و عناصر آن در ابعاد مختلف (زمان و مكان) جزو قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

رياضيات

علوم انساني و مطالعات اجتماعي

جغرافي

علوم تجربي

  

4-علاوه بر ساعات موظف آموزش در تمامي پايه ها؛ چند ساعت به فعاليت هاي خارج از كلاس اختصاص مي يابد؟ 90  ساعت

50 ساعت

70 ساعت

80 ساعت

  

5-تفكر خلاق و استدلال فضايي جزو قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

حكمت اسلامي

علوم تجربي

رياضيات

علوم انساني

  

6-رويكرد برنامه هاي درسي وتربيتي .......است.

فطرت گرايي

فطرت گرايي توحيدي

دانش آموز محوري

فطرت گرايي و حقيقت جويي

  

7-با بهره گيري از ظرفيت هاي نظام هستي؛ محيطي امن؛ منعطف؛ پويا؛ برانگيزاننده و غني را براي پاسخگويي به نيازها؛ علايق و ويژگي هاي دانش آموزان تدارك مي بيند» این عبارت مربوط به كدام گزينه است؟

مدير مدرسه

معلم (مربي)

محيط يادگيري

محتوا

  

8-كدام گزينه جزو مباني روان شناختي برنامه درسي ملي مي باشد؟

مربي جايگاه محوري در تحقق اهداف تربيتي دارد

متربيان در جريان رشد؛ نيازمند راهنمايي و مشاوره اند

تهذيب نفس و تقوا موجب افزايش ظرفيت روحي انسان مي شود

برخورداري از حيا و عفت و آراستگي ظاهري و پوشيدن لباس مناسب

  

9-در مورد برنامه درسي ملي كدام گزينه صحيح است؟

سندي است كه نقشه كلان برنامه درسي مدارس را مشخص مي كند

سندي است كه نقشه كلان برنامه درسي و چارچوب نظام برنامه ريزي درسي كشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوري اسلامي ايران تعيين و تبين مي كند

سندي است كه براساس سند تحول بنيادين طراحي و تدوين شده است

سندي است كه براساس چشم انداز 20 ساله نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ايران طراحي و تدوين شده است

  

10-كدام گزينه كاركرد اصلي زبان را بيان مي كند؟

ابزاري براي ارتباط در مراودات اجتماعي

ابزاري براي بيان افكار وعقايد

ابزاري براي ايجاد زيبايي هنري كه همان ادبيات است

گزينه الف و ج

  
11-آموزش كدام يك از حوزه هاي تربيت و يادگيري به دريافت تعاملات فرهنگي و انتقال دستاوردهاي دانش بشري منجر مي شود؟ فرهنگ و هنر زبان و ادبيات فارسي زبان هاي خارجي علوم انساني و مطالعات اجتماعي 
  
12-توانايي خواندن صحيح و روان قرآن كريم مربوط به قلمرو كدام يك از حوزه هاي تربيتي مي باشد؟ 

تربيت و يادگيري حكمت و معارف اسلامي

تربيت و يادگيري قرآن و عربي

تربيت و يادگيري اعتقادات اسلامي

گزينه الف و ج

13-قلمرو حوزه يادگيري علوم تجربي شامل كدام گزينه مي باشد؟

مطالعه فرآيندهاي حياتي و موجودات

مطالعه زمين و پيرامون آن

مطالعه تغييرات ماده و انرژي

همه موارد

  

14-مباني برنامه درسي ملي برگرفته از كدام گزینه مي باشد؟

فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران

فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران

سند ملي آموزش و پرورش

همه موارد

15-خداوند مبدا وغايت هستي است» مربوط به كدام يك از مباني برنامه درسي ملي مي باشد؟

مباني هستي شناختي

مباني انسان شناختي

مباني معرفت شناختي

مباني ارزش  شناختي

16-علايق و نياز هاي متربيان و محدوده اهداف تعليم و تربيت در دوره هاي مختلف تحصيلي متفاوت است» این عبارت مربوط به كدام گزينه مي باشد؟

مباني هستي شناختي

مباني دين شناختي

مباني روان شناختي

مباني انسان شناختي

  

17-دانش آموزان بايادگيري كدام يك از علوم زير خواهند توانست به طور منطقي استدلال كنند و قدرت تجزيه وتحليل داشته باشند؟

علوم اجتماعي

رياضيات

شيمي

علوم تجربي

  

18-آموزش مهارت هاي پدافند غيرعامل و آمادگي دفاعي مربوط به قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

مهارت هاي زندگي

كار و فن آوري

مطالعات اجتماعي

آداب و مهارت هاي زندگي و بنيان خانواده

  

19-در هدف گذاري محتواي دروس بر اساس فطرت گرايي توحيدي كدام عناصر دخيل مي باشند؟

تعقل

ايمان و اخلاق

علم وعمل

همه موارد

  

20-پس از خانواده كدام نهاد زمينه ساز كسب نخستين تجربه اجتماعي مي باشد؟

اجتماع

همسالان

دوستان

مدرسه


1- در اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ازﻛﺪام ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟ "ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻜﺮ ‫ﻫﺎﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. "
       اﻟﻒ )اﻣﺎم راﺣﻞ )ره)        ‫ب)ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی    ‫ج) رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر     د) وزﻳﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

‫2- ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺶ ﻛﺪام ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ؟      اﻟﻒ) ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻪ    ب) ارزﺷﻬﺎ      ج) ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ        د) اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻘﻲ 
‫3 - ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ، ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ وﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ‫وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ... اﺳﺖ .

      اﻟﻒ) ﻣﺪرﺳﻪ       ‫ب) داﻧﺶ آﻣﻮز    ج) ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل آﻣﻮزش و ﭘﺮورش     ‫د) ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش              ‫4- ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﮔﺰاره ﻫﺎی ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ رﺳﻤﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟     اﻟﻒ) ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ      ‫ب) ﺑﺼﻴﺮت آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﺎن       ج) ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺸﺮی      د) ﻣﻌﻠﻢ ‫5- اﺳﺘﻘﺮارﻣﺪﻳﺮان اﺛﺮﺑﺨﺶ،ﻛﺎرآﻣﺪ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ در ﻛﺪام ﻣﻘﻮﻟﻪ ی ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟اﻟﻒ) راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻛﻼن      ب) ﻫﺪف ﻫﺎی ﻛﻼن 
ج) ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ی ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ   د)ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻬﺎدی و ﻧﻈﺎم اﺟﺮاﻳﻲ

‫6- ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ وﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء وﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ رﺳﻤﻲ وﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ‫آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟    اﻟﻒ) ﮔﺰاره ﻫﺎی ارزﺷﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ            ‫    ب) آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ وﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﻮی اﺋﻤﻪ )ع )

     ج)ﻫﺪاﻳﺖ وﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص)             د) آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻬﺪوﻳﺖ

‫7- ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬاراﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮردﺗﺄﻛﻴﺪ در ﺳﻨﺪﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟                  
     اﻟﻒ) ﻣﺪرﺳﻪ         ب) آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ وﭘﺎﻻﻳﺶ ﺗﺤﻮﻻت
      ‫ج ) ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺄن ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ         د) ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ رﺳﻤﻲ وﻋﻤﻮﻣﻲ

‫8- ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و اﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ در اﻓﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،ﻛﺪام ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟    اﻟﻒ) 1409         ‫ب) 1400          ‫ج)1404          ‫د) 1419                                            

 9 - ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺪام ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟

  ‫اﻟﻒ) ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

   ‫ب)ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ رﺳﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

   ‫ج)رﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ رﺳﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ

   ‫د)ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد

‫10- ﮔﺴﺘﺮش وﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟      اﻟﻒ)ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻛﻼن     ‫        ب) ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز           ‫ج) راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻛﻼن     د)راﻫﻜﺎرﻫﺎ

‫11- ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ، وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺪام دورهی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﭙﺮدازد؟

    اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ         ‫ب) ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ       

    ج) ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﻻزم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ                    ‫د) ﺑﻪ ﺳﻪ دوره )6-3-3)              

 ‫12 - ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ   آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ؟

      اﻟﻒ) ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ           ب) ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺮدن اﺣﻜﺎم ﺳﻨﺪ

     ‫ج) ﻃﺮاﺣﻲ ، ﺗﺪوﻳﻦ واﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ     د) ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ                      

 ‫13 - اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺪامﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ؟          اﻟﻒ) اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ      ‫ب) اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد    ج) اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﻻﻳﺖ    د) همه موارد   ‫14 - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردی ﻣﻲ ﮔﺮدد ؟

    ‫اﻟﻒ) ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﺳﺎزﻧﺪه در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای

    ‫ب) ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ

    ‫ج) ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﻨﻄﻘﻪ ای

    ‫د) ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان‫15- در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ، اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﻛﺪام ﻣﻘﻄﻊ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟        اﻟﻒ ) ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول     ب ) اﺑﺘﺪاﻳﻲ    ج ) ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم   ‫د ) دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

‫16- اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ، ﺗﺪوﻳﻦ واﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﻠﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟

      ‫اﻟﻒ) اﺳﻨﺎد ﺗﺤﻮل راﻫﺒﺮدی

      ‫ب) ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻓﺮدی

     ‫ج) ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮی ازﺗﺠﻬﻴـﺰات وﻓﻨﺎورﻳﻬـﺎی ﻧـﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷـﻲ وﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ   
     درراﺳﺘﺎی اﻫﺪاف

     ‫د) ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

‫17 - ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ دارد؟       اﻟﻒ) ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ        ب) ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان

‫     ج) ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ      د) اﻟﻒ و ب     

 ‫18- ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ دوره ی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟       ‫اﻟﻒ) آﻣﻮزشﻫﺎی ﻗﺮآﻧﻲ    ‫ب) آﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

   ‫ج) آﻣﻮزشﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای و آﻳﻴﻦ و رﺳﻮم      د) ﻣﻮارد اﻟﻒ و ب       
  
‫19- در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﺷﻮراﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش درﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﭼﻪ راﻫﻜﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟  اﻟﻒ) اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد

   ‫ب) ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا

   ‫ج) اﻳﺠﺎد ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اوﻟﻴﻪ

  ‫د) ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ‫20- ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﻮاردزﻳﺮﺟﺰو راهﻛﺎرﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮوﻧﻮآوری درﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

  ‫اﻟﻒ) اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻌﺎل و ﻓﺮاﮔﻴﺮ در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ

   ‫ب) اﺻﻼح و ﺑﻪ روز آوری روﺷﻬﺎی ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ

   ‫ج) ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ) اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ)

    ‫د) اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

   ‫21 - ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺎرآﻣﺪی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺪام راﻫﻜﺎر زﻳﺮ   

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

    اﻟﻒ) ﺟﺬب و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ     ب) داﻧﺶ اﻓﺰاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن          ج) ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ اﺳﻼﻣﻲ 
   
د) ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد                                                                                        

 ‫22 - ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺑﺴﻂ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ ، ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﻫﻨﺮﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؟   اﻟﻒ) 10 ﺗﺎ 20 درﺻﺪ     ب) 20 تا 30 درصد      ج) 15 تا 25 درصد     د)تا40 درصد23- اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن درس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﻠﻮک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﻲ ﻛﺪام دوره اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
       اﻟﻒ) دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ       ب) ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ        ج) ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ      د) داﻧﺸﮕﺎه  

‫24- ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ، درﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، آﻣﻮزﺷﻲ وﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺎﻧﻴﺎزﻫﺎی وﻳﮋه
       وﺗﻔـﺎوت ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ، ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
 ‫ 
    اﻟﻒ) اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﺎﻧﻲ وﻋﻔﺎف وﭘﻮﺷﺶ ورﻋﺎﻳﺖ اﺣﻜﺎم ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ درﻣﺤﻴﻂ

     ‫ب) اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ، ﺳﺎﺧﺖ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ

     ‫ج) ﻃﺮاﺣﻲ وﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎاﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ

     ‫د) اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ، ﺳﺎﺧﺖ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

   ‫25- اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎص ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻛﺪام ﻫﺪف ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل   

        ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

       ‫ اﻟﻒ )ﺑﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ

       ‫ب)اﻳﺠﺎد وﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

       ‫ج) ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺑﺴﻂ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ

       ‫د) ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ‫26- ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ " راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز" ﺑﺮﭼﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟      اﻟﻒ ) داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺤﻮری     ب)ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮری

      ج) آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﻨﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان                                    

      ‫د) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ آﻣﻮزش وﭘﺮورش     ‫ 
  
‫27 - در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل،ﺑﺮارﺗﻘﺎی ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺪام اﺻﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟         اﻟﻒ) ﻧﻘﺶ اﻟﮕﻮﻳﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻌﻠﻢ          ‫ب) ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻠﻢ

        ج) ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس   د) ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻴﺮﻳﻦ                

‫28- ﺣﻀﻮرﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ واﺛﺮﺑﺨﺶ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪوﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ دراﻣﻮر ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﻫﺪف زﻳﺮﻣﻲ ﺷﻮد؟  ‫اﻟﻒ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﻠﻲ

  ‫ب) ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮی

   ‫ج) ﺑﺴﻂ و ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ

  ‫د) ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده

   ‫29 - ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺣﺪ ، ﻣﻮﻣﻦ ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺟﺰو ﻛﺪام اﻫﺪاف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟         اﻟﻒ ) اﻫﺪاف ﻛﻼن      ب) راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﻛﻼن  
         ج ) اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ           د ) ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز

30 - ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻈﺎم " دوری " در ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭼﻴﺴﺖ ؟

   ‫اﻟﻒ) ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ

   ب) ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﭼﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

   ‫ج) ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﻳﻲ

   ‫د) ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ‫31 -ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری وﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻛﻼن درﻓﺮاﻳﻨﺪﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدی ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه ی ﭼﻪ ﺷﻮراﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟      اﻟﻒ) ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ            ب)ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

   ج) ﺷﻮرای ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری      ‫د) اﻟﻒ و ب                    

  ‫32 -ﮔﺰارش ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ، ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزﻳﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻬﺎدی اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ؟       اﻟﻒ) ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

      ‫ب) ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش   ‫ج) ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن

      د) ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم                              ‫ 

‫33- راﻫﻜﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﻨﺪﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺗـﻀﻤﻴﻦ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ رﺳﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

   ‫اﻟﻒ) اﻳﺠﺎدﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس وﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش وﭘﺮورش

   ‫ب) اﺻﻼح وﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎردوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  

   ‫ج) ﺗﺤﻮل درﺳﺎﺧﺘﺎر وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن آﻣﻮزش درﻣﺪارس

    ‫د) ﺑﺎزﻃﺮاﺣﻲ وﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ اﻧﻌﻄﺎف وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﻌﻄﻴﻼت

‫34- ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی از ﻛﺮﺳﻲ ﻫﺎی ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازی در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روش ﻫﺎی ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، ﻛﺪام ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد؟

      ‫اﻟﻒ) ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻮآوری در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ رﺳﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ، ﭘﻮﻳﺎ و ﺑﺎﻟﻨﺪه

      ‫ب) ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ

        ‫ج) ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوری، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازی و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻮﻣﻲ

         ‫د) ﺑﺮﻗﺮاری اﻟﮕﻮی ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺎﻣﻴﻦ رﻓﺎه ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺧﻮر ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن‫35- ﺗﺤﻘﻖ ارزش ﻫﺎ و آرﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش در ﺑﻌﺪ .......... اﺳﺖ.      اﻟﻒ) ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ     ‫ب)ﻋﻠﻤﻲ     ج) اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ          د)ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 ‫36- ﻋﻠﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭼﻴﺴﺖ ؟

  ‫اﻟﻒ) ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪی روﺑﺮو اﺳﺖ.

   ‫ب) ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ

   ‫ج) ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ

   د) ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

‫37- ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش وﭘﺮورش،دراﻳﺠﺎدﻧﻈﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺪﻧﻈﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

‫اﻟﻒ) ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ ، اﻋﺘﻘﺎدی

‫ب) ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﻲ واﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش وﭘﺮورش

ج) ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﻲ وﺣﺮﻓﻪ ای      د) ﻫﻤﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ

 ‫38- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل راﻫﺒﺮدی ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ؟       اﻟﻒ) در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ 5 ﺳﺎﻟﻪ      ‫ب) در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ 4 ﺳﺎﻟﻪ

      ج) در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ 6 ﺳﺎﻟﻪ   د) ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ                    

‫39 - ﻛﺪاﻣﻴﻚ از راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺗﻤﺎم اﻫﺪاف ﻛﻼن را درﺑﺮﻣﻴﮕﻴﺮد؟

  ‫اﻟﻒ) اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ رﺳﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

  ‫ب) ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ

  ‫ج) ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر

  ‫د) اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﻛﺎرآﻣﺪ

    ‫40 - ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻻزم در راﺳﺘﺎی ﺗﺮوﻳﺞ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ‫ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؟    ‫اﻟﻒ) اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﺮاﻣﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺣﻴﺎ و ﻋﻔﺖ در ﺗﻤﺎم دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

     ‫ب) دوﺳﺘﻲ و دوﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﭘﺮورش ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺶ آﻣﻮز

     ‫ج) اﻟﮕﻮﺳﺎزی و ﭘﺮورش ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺮﺑﻲ

      ‫د) زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﻋﺪل ﻣﻬﺪوی)ﻋﺞ)


سری سوم نمونه سوالات آزمون برنامه درسی ملی ایران

 

۱

کدامیک از فعالیت ها جزء زمان رسمی کلاسی به شمار می آید ؟  
ورزش کردن                                          
کتابخانه 
آزمایشگاه   
تماشای فیلم 

۲

براساس سند تحول بنیادین ، وزارت آموزش و پرورش ماموریت دارد که به کدام دوره تحصیلی بپردازد ؟  
سه دوره تحصیلی چهار ساله                            
چهار دوره تحصیلی سه ساله 
سه دوره لازم التعلیم                                        
سه دوره ( 6-3-3 ) 

۳

کدام عنوان به حوزه های یادگیری اضافه شده است ؟ 
زبان خارجه                                                
فرهنگ و ادبیات فارسی 
سلامت و تربیت بدنی                                         
کار و فناوری 

۴

گسترش مبانی ارزشهای اسلامی  جزء کدامیک از ارزشها می باشد ؟ 
ارزشهای مربوط به خلق                             
ارزشهای مرتبط با خود 
ارزشهای مربوط به خلقت                            
ارزشهای مرتبط با خدا 

۵

"یادگیریهایی که همه خروجی های  آ.پ  باید به گونه ای به آن ها دست یابند " دلالت بر کدام گزینه دارد ؟  
محتوای آموزشی                                           
حوزه های یادگیری 
صلاحیت ها و یادگیریهای مشترک                          
کتابهای درسی 

۶

منظور از محیط یادگیری در برنامه درسی ملی چیست ؟ 
خانواده   
محیط مدرسه و سایر محیط های متنوع 
کلاس درس                                               
محیط مدرسه 

۷

کدامیک از موارد زیر رویکرد برنامه درسی ملی است ؟ 
فرهنگی و تربیتی                                               
آموزشی و پرورشی 
فطرت گرایی توحیدی                                             
تقویت هویت ملی 

۸

 بستر اصلی برای تسهیل فرآیند تعلیم و تربیت جهت دستیابی به اهداف برنامه درسی ملی تعریف کدام گزینه است ؟  
الف) حوزه های یادگیری                                     
صلاحیت های مشترک
کار و فناوری 
آداب و مهارتهای زندگی

۹

کدام مورد جزء چهار عرصه ارتباطی الگوی هدف گذاری نیست ؟  
خلقت  
خلق 
خدا      
طبیعت 

۱۰

سندی که نقشه کلان یاددهی و یادگیری را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش  تبیین و تعیین می کند چه نام دارد ؟ 

الگوی هدف گذاری                                   
حوزه های یادگیری  
برنامه درسی ملی                                        
اصول و فلسفه آ .پ    

۱۱

حکمت نتیجه ترکیب کدام عناصر است ؟  
تفکر و تعقل                                                 
ایمان و اخلاق 
علم و عمل                                                     
تفکر و ایمان 

۱۲

مقدم شمردن تزکیه بر تعلیم و غنی سازی محیط تربیتی و یادگیری بر کدام اصل حاکم بر برنامه های درسی و تربیتی اشاره دارد ؟ 
اصل محوریت معلم و مربی                         
اصل جامعیت 
اصل توجه به تفاوتها                                    
اصل مشارکت 

۱۳

پایین ترین سطح اهداف برنامه درسی ملی کدام است ؟ 
اهداف کلی                                                 
   هدف غایی                                            
اهداف جزیی                                                 
اهداف تفضیلی 

۱۴

مسئولیت خلق موقعیت های تربیتی و آموزشی ، انطباق ، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی و تربیتی در سطح مدرسه بر عهده   چه کسی است ؟ 
وزیر آموزش و پرورش                          
مدیر مدرسه 
معلم مدرسه                                            
رئیس آموزش و پرورش منطقه 

۱۵

تربیت انسانهای موحد ، مومن ، معتقد به معاد و متعهد به مسئولیت ها جزء کدام اهداف می باشد ؟ 
اهداف کلان                                              
راهبردهای کلان 
اهداف عملیاتی                                             
برنامه چشم انداز 

۱۶

تعلیم وتربیت بر اساس سند تحول بنیادین باید تحقق بخش کدام موضوع باشد ؟ 
 حیات طیبه  
ارزشها تعالی و پیشرفت                                                     
انسانهای عالم و متقی 

۱۷

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی باید به عنوان  بخش جدایی ناپذیر از کدام فرآیند تلقی شود ؟  
الگوی هدف گذاری                                  
فرآیند معرفت شناختی فرآیند حوزه های یادگیری                              
فرآیند یاددهی و یادگیری 

۱۸

علت تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چیست ؟  
نظام آموزش وپرورش فعلی  با چالش های جدی روبرو است  
نظام آموزش وپرورش فعلی  پاسخگوی تحولات محیطی نمی باشد. 
نظام آموزش وپرورش فعلی پاسخگوی نیازهای جامعه نمی باشد . 
همه موارد 

۱۹

کدام حوزه یادگیری سبب ارتقای  هویت ملی   متربی می شود ؟  
الف) حوزه تفکر و حکمت                                    
حوزه فرهنگ و هنر
آداب و مهارتهای زندگی     
حوزه علوم انسانی 

۲۰

در میان عناصر پنج گانه الگوی هدف گذاری کدام عنصر مهمترین و محوری ترین جایگاه را دارد ؟ 
اخلاق       
ایمان 
علم وعمل                                                    
تفکر و تعقل 


سوالات برنامه درسی ملی دوره ابتدایی

1- دو گام اساسی در تحول کدامند ؟

الف – نقشه ی تحول و تطبیق           ب – نقشه ی تحول ، هماهنگی عوامل     
ج- نقشه ی تحول فلسفه ی تربیت                                    د – الف و ج
2-منظور از اهداف غایی در تربیت کدامند ؟
    الف – قرب الهی               ب-  حیات طیبه             ج – خداشناسی            د- الف و ب

3- تفکر و تعقل ، ایمان ، علم ، عمل و اخلاق پنج عنصر ....... هستند. 
   الف – اهداف غایی             ب – اهداف کلی        ج – اهداف اهداف تفصیلی        د اهداف جزئی

4-کدام گزینه از اصول حاکم بر برنامه ی درسی و تربیت است ؟ 
الف – اصل توجه به تفاوت ها                       ب – اصل خود یادگیری مادام العمر                                
ج – اصل مشارکت و تعامل                           د – همه ی موارد

5-در مرکز نمودار دایره ای اهداف کدام یک از عناصر پنجگانه قرار می گیرد ؟  
الف – تفکر و تعقل           ب – ایمان و باور            ج – اخلاق            د – علم          

6-سندی است که نقشه ی کلان برنامه ی درسی و چارچوب نظام برنامهریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبیین می نماید.
الف – تحول بنیادین        ب – برنامه ی درسی ملی            ج – نظام آموزش و پرورش        د – الف و ج

7-کدام گزینه «روح حاکم» بر همه ی عناصر برنامه و «جهتگیری کلی» آن برنامه را نشان میدهد ؟
الف - اصول برنامه ی درسی ملی                                              ب- محتوای برنامه ی درسی ملی 
ج – رویکرد برنامه ی درسی ملی                                                    د- مبنای برنامه ی درسی ملی     

8- کدام گزینه از اهداف تولید برنامه درسی ملی نمی باشد ؟
الف - تعیین اصول، سیاست
ها و فرایند طراحی و تدوین برنامه درسی
ب- تعیین منطق، جهت
گیریها و ابعاد تعداد محدودی از حوزههای یادگیری 
ج - تعیین اصول، سیاست
ها و فرایند اجرای برنامه درسی
د- تعیین اصول و سیاست
های ناظر بر مواد و منابع آموزشی

9-تحولی عمیق وریشه ای همه جانبه ،نظام مند ،آینده پژوهانه مبتنی بر آموزه های وحیانی ومعارف اسلامی کدام است ؟
 
الف – نظام آموزش و پرورش      ب – برنامه ی درسی ملی       ج – تحول بنیادین      د – سند ملی

10- فرایند تعلیم و تربیت شامل کدام موارد است ؟ 
الف – اعتقادی و عبادی          ب- نظری و عملی      ج- اجتماعی و عملی        د – سیاسی و نظری

11- کدام یک از موارد ریر انسان را به گناه فرا می خواند ؟ 
الف – نفس لوامه             ب- نفس مطمئنه               ج – نفس اماره            ج – همه ی موارد

12- کدام گزینه ازمنابع اسناد قانونی بالادستی نمی باشد ؟الف - سند چشم انداز بیست ساله کشور
ب -  سیاست های کلی تحول نظام آموزشی مصوب مجمع تشخیص مصلحت
ج - نقشه جامع علمی کشور
د - اسناد و یافته های علمی و پژوهشی موجود

13- فعالیت هایی که ترجیحاَ خارج از کلاس و مدرسه انجام می گیرد فعالیت های ................. می نامند . 
الف – رسمی و غیر رسمی    ب – رسمی کلاسی        ج – رسمی غیر کلاسی        د – همه ی موارد

14- از رویکردهای تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کدام گزینه درست است ؟
الف – پویا                ب- بالنده                 ج – تعالی بخش          د – همه ی موارد

15- کدام یک به معنای قدرت تجزیه و تحلیل است ؟ 
الف – تعلیم                      ب – حکمت                      ج – تعقل                   د – علم

16- زمان تربیت دو نوع است ......... و ........
الف – رسمی ، غیر رسمی       ب – کلاسی ،غیر کلاسی      ج – کلاسی ، رسمی    د – غیررسمی ،غیر کلاسی

17- بجز علوم و ریاضی چند حوزه ی دیگر یادگیری داریم ؟ 
الف – 8                                  ب – 9                        ج – 10                    د – 11

18- مهارت های عملی برای اداره ی زندگی کدام است ؟ 
الف – عمل                    ب – کار و فناوری                        ج – علم                        د – همه ی موارد

19- کدام گزینه از عوامل و ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش می باشد ؟
الف - ضعف در پاسخگویی به نیازهای انقلاب اسلامی
 در سطح ملی و جهانیب - کهنگی و عدم به روزآوری ساختارها ،روندها و فرایندهاج - پایین بودن نرخ بهره وری و اثر بخشی
د – همه ی موارد

20- کدام یک از گزینه های زیراز الزامات اجرایی تحول بنیادین در آموزش و پرورش نمی باشد ؟ 
الف - تدوین برنامه های میان مدت و دراز مدت (پنج ساله- یکساله)
ب – عدم گسترش فرهنگ تحول خواهی
ج - تربیت نیروهای کارآمد و باورمند به تحول
د - تأمین، امکانات ومنابع موردنیاز

21- در اصول حاکم بر انتخاب راهبردها ی یاددهی –یادگیری به چه مواردی باید توجه شود ؟ 
الف – جامعه ، خود یادگیرنده ،خانواده             ب – فقط جامعه                  ج – خانواده             د – ب و ج

22- راهبردهای آموزشی کدامند ؟ 
الف – آموزش مستقسم و غیر مستقیم                     ب – آموزش رسمی و غیر رسمی 
ج – تعاملی و تجربی                                      د – الف و ج

23- کدام گزینه نادرست است ؟ 
الف – معلم در وضع مطلوب مربی،اسوه و تسهیل کننده یادگیری است .  
ب – فراگیر در وضع مطلوب فعال،تربیت جو و مشارکت پذیر است .
ج- مدرسه در وضع موجود محل کسب تجربه های تربیتی محله وکانون تربیتی محله
 است . 
د – خانواده در وضع موجود تامین بخشی از منابع مالی
 را بر عهده دارد .

24- در فلسفه ی تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران ، کدام گزینه از مبانی هستی شناسی می باشد ؟ 
الف - خداوند مبدا، مالک ،مدبر و رب همه ی جهان
ب - 
دگرگونی و حرکت مداوم جهان طبیعت
ج – 
الف و ب
 د -  عدالت اساسی ترین ارزش اجتماعی

25- اهداف کلان آموزش و پرورش کدام است ؟ 
الف – تربیت انسانی موحد                                 ب – ارتقای نظام تعلیم و تربیت 
ج – افزایش مشارکت همگانی                              د – همه ی موارد

26- ..........  برآیند مجموعه ای از بینش ها، باورها،گرایش ها، اعمال و صفات آدمی است.
الف– اخلاق                              ب – تربیت                   ج – هویت                د – همه ی موارد

27- برنامه درسی ملی پاسخ کدام پرسش فلسفه ی تعلیم و تربیت را می دهد ؟ 
الف – چیستی تعلیم و تربیت            ب – چگونگی تعلیم و تربیت       ج – چرایی تعلیم و تربیت        د – همه ی موارد

28- مهم ترین بخش برنامه ی درسی کدام است ؟ 
الف – محتوا                     ب – اجرا                           ج – اهداف                    د – ارزشیابی

29- مدیر لازم است چه مهارت هایی داشته باشد تا بتواند سبک های یادگیری را به کار گیرد ؟
الف – استفاده از روش های مختلف رهبری               ب- تشخیص نیازهای افراد تحت مدیریتی 
ج – توافق با افراد زیر دست                                د – همه ی موارد

30- کدام گزینه نادرست است ؟ 
الف – نظام آفرینش به طبیعت خلاصه نمی شود . 
ب – جهان طبیعت و همه ی واقعیت های آن محدود ، پایان پذیر و فنا شدنی نیستند .
ج – نظام آفرینش فعل و آیت خداوند است .
د – نظام آفرینش دارای مراتب شهود و غیب است .

31- "کشف جهان به عنوان فعل خداوند ، خود آگاهی ، فرهنگ و هویت " صلاحیت ها و یادگیری های مشترک کدام عنصر از عناصر پنچگانه 
می باشند ؟ 
الف – علم                           ب – ایمان و باور                    ج – تفکر و تعقل                     د – اخلاق

32- این که "علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد" جزء کدام یک از مبانی فلسفی – علمی است ؟ 
الف – مبانی معرفت شناختی      ب – مبانی دین شناختی          ج – مبانی هستی شناختی         د - مبانی ارزش شناختی

33- این که "برنامه ی درسی ملی به دنبال ایجاد رابطه ی تعاملی با جامعه و استعلای فردی و اجتماعی است " جزء کدام مبانی از مبانی فلسفی – علمی است ؟
  الف – مبانی معرفت شناختی    ب – مبانی جامعه شناختی   ج – مبانی روان شناختی     د – مبانی دین شناختی

34- در مورد آسیب شناسی ساختار موجود (1+3+3+5) کدام مورد از معایب این ساختار است  ؟ 
الف - ناکارآمدی دوره پیش دانشگاهی و ازبین رفتن فلسفه ی وجودی آن
ب- ضعف کارایی دوره راهنمایی تحصیلی در تحقق اهداف دوره 
ج -عدم تناسب با مراحل رشد و یادگیری و ویژگی ها و شرایط سنی و روانی دانش آموزان
د – همه ی موارد

35- کدام یک از گزینه های زیر از پیش فرض های راهبردی یاددهی – یادگیری تلقی نسبت به معلم و مربی نیست ؟ 
الف -  الگو و اسوه اخلاقی ، معنوی و علمی متربی است . 
ب – برنامه ریز درسی و تربیتی است . 
ج – رهبر آموزشی و تربیتی است .
د –یک پژوهشگر آموزشی و پرورشی است .

36- کدام گزینه از اصول تولید مواد و رسانه های یادگیری می باشد ؟ 
الف – بومی گرایی            ب – خلاقیت و نو آوری            ج – چند منظوره بودن            د – همه ی موارد

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
دریافت و نصب فایل نگارش جدید

توجه !!!

 •  قبل از نصب نگارش جدید حتما از برنامه اصلی (app) خارج شوید.
 •  با ذخیره سازی پایگاه داده های سیستم از اطلاعات خود فایل پشتیبان (bak) بگیرید.
 •  پس از نصب نگارش در برنامه اصلی پایگاه داده را بروزرسانی کرده و آخرین تغییر در نگارشها را مطالعه نمایید.

اگر سیستم مدرسه به اینترنت پرسرعت متصل است:

برنامه هلپر را باز کرده و از منوی بروزرسانی گزینه دریافت آخرین نسخه سیستم مدرسه الکترونیک از طریق اینترنت را اجرا کنید.در پنجره بازشده روی دریافت کلیک کنید.صبر کنید تا فایل نگارش جدید دریافت و سپس نصب شود.پس از دریافت سیستم پیامی در رابطه

با جایگزینی فایلها ( …Replace) به شما خواهد داد که با کلیک بر روی Yes to All  تمامی فایل های جدید نصب می شوند.

اگر به هر دلیلی نگارش ناقص دریافت گردد ( خاموش شدن سیستم,باز بودن برنامه اصلی و عدم نصب نگارش جدید و …) نگارش برنامه قدیمی بود و هنگام دریافت پیام ” نگارش جدیدی موجود نیست ” داده می شود. در این حالت تیک گزینه ” دریافت تنها در صورت وجود نگارش جدیدتر ” را برداشت و مجدد روی دریافت کلیک نمایید.

در صورتی که سیستم مدرسه به اینترنت (پرسرعت) متصل نباشد و نتوانید بطور مستقیم نگارش جدید را دریافت و نصب کنید با دریافت فایل نگارش جدید از یک سیستم دیگر و یا از سایت رهنمود مطابق مراحل زیر می توان نگارش جدید را نصب کرد.

ابتدا فایل نگارش جدید برنامه مورد نظر را از ستون سمت چپ سایت دانلود کرده و بدون اینکه نام فایل را تغییر دهید(برای مشاهده نام و کاربرد فایل ها اینجا را کلیک کنید) از طریق “برنامه هلپر (Helper )” منوی “بروزرسانی سیستم” گزینه “دریافت و نصب فایل نگارش جدید سیستم مدرسه الکترونیک” را اجرا کرده و پس از تعیین مسیر فایل دانلود شده , روی تایید کلیک کنید.سیستم پیامی در رابطه با جایگزینی فایلها ( …Replace) به شما خواهد داد که با کلیک بر روی Yes to All  تمامی فایل های جدید نصب می شوند.

لازم به ذکر است که برای برنامه هلپر هم نگارش های جدیدی ارائه می شود اما  نسبت به برنامه اصلی خیلی کم نگارش هلپر تغییر می کند.

هلپر دانا

هلپر راهنماییهلپر توصیفی

 

 

 

آخرین نگارش ارائه شده برای برنامه هلپر مورد نظر را از ستون سمت چپ سایت دانلود کرده و در محل نصب برنامه کپی کنید.دقت نمایید در هنگام کپی کردن فایل برنامه هلپر بسته باشد و در جواب پیام سیستم مبنی بر جایگزینی فایل Helper.exe* گزینه Yes  را کلیک نمایید.

محل نصب برنامه:

برای مشخص کردن محل نصب برنامه ابتدا روی میانبر یا shortcute برنامه راست کلیک کنید روی Properties کلیک کرده و در پنجره باز شده در تب shortcute  ودر کادر Start in  می توانید مسیر نصب برنامه را ببینید.

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
اینجانب رضا ولی پور مدیر دبیرستان دوره اول روستای گنج آباد آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه جهت آشنایی و راهنمایی همکاران گرامی در استفاده مناسب از برنامه مدارس این سایت را تقدیم می نمایم. امیدوارم با نظرات خود و شرکت در انجمن سایت ما را در رسیدن به اهدافمان یاری فرمائید.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  مطالب این سایت چه اندازه به شما کمک نموده است؟

  آمار سایت
 • کل مطالب : 214
 • کل نظرات : 142
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 238
 • آی پی امروز : 6
 • آی پی دیروز : 120
 • بازدید امروز : 46
 • باردید دیروز : 218
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 103
 • بازدید هفته : 521
 • بازدید ماه : 3,328
 • بازدید سال : 32,191
 • بازدید کلی : 445,856
 • کدهای اختصاصی